Krok ke větší civilizaci

Významný krok, který naše země učinila po převratu v roce 1989 směrem k nejrozvinutějším zemím světa, se netýkal demokracie a politického systému, životních jistot obyvatel, nebo zlepšení jejich životní úrovně a kvality života vůbec. Nejvýznamnější posun nastal v zavádění přísnějších norem ve vztahu k životnímu prostředí. To je dodnes, společně s uvolněním podnikavosti českých lidí asi tím jediným pozitivním přínosem takzvaného přechodu k demokracii.

Čistější země, voda, vzduch

Je nesporné, že snaha o vstup do Evropské unie, jakkoliv byla motivována zejména vidinou odstranění obchodních bariér a možností čerpat peníze z evropských fondů, přinesla nejvíce pozitivního zejména ve vztahu k našemu životnímu prostředí. Ať už šlo o pevné odpady, vodovody, kanalizace, nebo znečištění ovzduší průmyslovými zdroji.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup